بزرگداشت زندگان: سیما کسائی؛دوّمین بخش

چهره ای از عجز چشمهایم را به عجز چال کردم،چال !چال در چاه تاریخ، چال و در ملامت لحظه های خواب !چشم میسایم به بیداری صدای خشم من :از اشک هم آهسته تر خیمۀ مرگ را در کجای این زمین گسترده میخواهی؟ در کجای این زمین غرق خاکستر در کجای این وحش و خمپاره ودود؟ …

بزرگداشت زندگان: سیما کسائی؛دوّمین بخش weiterlesen

بزرگداشت زندگان: سیما کسائی؛ نخستین بخش

گوانتانامو ...این گوانتانامو تنها نیست !نه، گوانتانامو تنها نیست گوانتانامو، بدل کردگی ما ،و بدل کردگی دنیا و دنیاهای ماست که میریزند ،گوانتانامو ویتنام است ،زیمبابوه،رودزیا !السالوادور و نیکاراگوا ،سومالی،غزه !صبرا و شتیلا ،گوانتانامو الجزایر است !پرو،اکوادور،پاراگوا،کلمبیا موزامبیک،برمه وسودان ،لبنان و افغانستان،عراق،ایران اوکرایین، کوسوو و پریشتینا ...و هر آنجاست که میچربد !امنیت سرمایه به آزادی …

بزرگداشت زندگان: سیما کسائی؛ نخستین بخش weiterlesen