نامه هائی برای سپیده، شمارهء یک


سپیدهء سحرم، با صد سلام و سپاس از سروده ای که فرستاده بودی

در طول اقامت در ایران آنچه که مرا امیدوار می کرد و مژده می داد که روشنائی در کار و در راه است وجود افرادی چون تو بود و این پرسش مکرّر که نسرین و نیلوفر و اطلسی و شب بو چگونه در نفس اژدها نپلاسیده اند و سربلند و سخاوتمندانه به دنیای ما رنگ و رونق می دهند

روشنائی دیدگانم، در بارهء جهان بدان صورت که می توانست باشد و شوربختانه نیست نوشته بودی. اگر در طلب دنیائی انسانی هستی و تک تک یاخته های وجودت از شدّت این خواسته در جوش و خروش است راهی نداری جز مغز را شستن، شستن و پاک کردن از کژ و نیمدار. هراسی نداشته باش. به صداقت خودت اطمینان و اتکّا بکن و آنگاه از درایت و سخت کوشیت کمک بگیر

بیاد داشته باش که »هر چه خلاف آمد عادت بود / قافله سالار سعادت بود (نظامی)« و »در خلاف آمد عادت بطلب کام که من / کسب جمعیّت از آن زلف پریشان کردم (حافظ)«. همه چیز را – زمانی که می نویسم همه چیز، منظورم واقعاً همه چیز است – به پرسش بگذار و زیر و رو کن و آنگاه طرحی نوین بریز. صد بار از این ترسی که شیرهء جانت را هر روز می خورد نمیر. اگر اساس اشتباه است بنیانی نو برپا کن

از تو صمیمانه و مصرّانه می خواهم که دست از هر نوع واسطه و »دلّاله« برداری و مستقیماً به منابع اصلی رجوع نمائی: »چون که با معشوق گشتی همنشین / دفع کن دلّاله گان را بعد از این / هر که از طفلی گذشت و مرد شد / نامه و دلّاله بر وی سرد شد (مولوی)« ، »من نخواهم فیض حق با واسطه / که هلاک خلق شد این رابطه / آنچه می گویم به قدر فهم تست / مردم اندر حسرت فهم درست (مولوی

نمی دانم متن این ترانهء گوگوش را چه کسی سروده است ، ولی باور کن که این ترانه برای شمار بسیاری از انسانها در این دنیا صدق می کند، چرا که عاشقانه در تلاش برداشتن گامی هر چند کوچک به سوی روشنائی هستند: »نگاه کن، من چه بی پروا، چه بی پروا / به مرز قصّه های کهنه می تازم / نگاه کن با چه سرسختی تو این سرما / برای عشق یه فصل تازه می سازم / یه فصل پاک، یه فصل امن و بی وحشت / برای تو که یه گلبرگ زودرنجی / یه فصل گرم و راحت زیر پوست من / برای تو که با ارزشترین گنجی«

نخستین روز دی ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه
Göttingen
۞۞۞

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s